لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محسن صابری لمراسکی - ۱۳۸٩/۱۱/٧

شماره‌ : .25744ت 32928ک                 تاریخ : 1384.04.29
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1383.12.27 بنا به پیشنهاد شماره‌1.4.42.80331 مورخ 1383.12.27 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌ تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ با رعایت تصویبنامه شماره .58538ت‌26118هـ مورخ‌1380.12.22 تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان مازندران تصویب نمودند:


ادامه مطلب ...
نویسنده: محسن صابری لمراسکی - ۱۳۸٩/۱۱/٢

  کوه های جنوبی لمراسک پوشیده از جنگل می باشد و در آن تنوع گیاهی خاصی دیده می شود که تقریباً می توان گفت تمام درختان آن از نوع راش، ممرض، انجیری (انجیلی)، توسکا، بلوط، آزاد و ملیچ می باشد که این هستند. مساحت کل جنگل حدود ١٠٠ هکتار است که بیش از  آن را جنگل های انبوه و بقیه را جنگل های تنک تشکیل می دهد. اکثر درختان این روستا از نوع پهن برگ هستند و قسمتی از آن در اثر استفاده از مردم از آن به عنوان سوخت تخریب شده است.

 

نویسندگان وبلاگ: