لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محسن صابری لمراسکی - ۱۳٩۱/٩/۳٠
-آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر 

-قبل از جواب دادن فکر کن

-هیچکس را تمسخر مکن

-نه به راست و نه به دروغ قسم مخور

-خود برای خود، زن انتخاب کن

-به شرر و دشمنی کسی راضی مشو

-تا حدی که می‌توانی، از مال خود داد و دهش نما

-کسی را فریب مده تا دردمندنشوی

-از هرکس و هرچیز مطمئن مباش

-فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی

-بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

-سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

-با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

-راستگو باش تا استقامت داشته باشی

-متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

-دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

-معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی

-دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی

-مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی

-سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی

-روح خود را به خشم و کین آلوده مساز

-هرگز ترشرو و بدخو مباش

-در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند

-اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده

-دورو و سخن چین مباش، نزدیک انجمن دروغگو منشین

-چالاک باش تا هوشیار باشی

-سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی

-اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری

-با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد

-مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود
چیزی باقی نمی‌ماند
 
نویسنده: محسن صابری لمراسکی - ۱۳٩۱/٩/٢٧
گوته می گوید: «اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند»،
«اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند»،
«اگر زیبا نیستی برخورد درست با زشتی هم وجود دارد»،
«اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند»،
«اگر تحصیلات عالی نداری با کمی سواد هم می توان زندگی کرد»،
«اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان‌هاست»،
«اما، اگر «عزت نفس نداری»، هیچ نداری
نویسنده: محسن صابری لمراسکی - ۱۳٩۱/٩/٢٧
اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛
احساساتتان را بیان کنید.
هیجانات و احساساتی که سرکوب یا
پنهان شده باشند به بیماری‌هایی
نظیر ورم معده، زخم معده، کمر درد
و درد ستون فقرات منجر می‌شوند.
سرکوبی احساسات به مرور زمان حتی
می‌تواند به سرطان هم بیانجامد.
در آن زمان است که ما به سراغ یک
محرم می‌رویم و رازها و خطاهای
خود را با او در میان می‌گذاریم!
گفتگو، صحبت کردن، کلمات وسیله درمانی قدرتمندی هستند.


اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛
تصمیم‌گیری کنید.
افراد دو دل و مردد دچار دلهره و
اضطراب هستند. دو دلی و بی‌تصمیمی
باعث می‌شود که مشکلات و
نگرانی‌ها روی هم انباشته شوند.
تاریخ انسان بر اساس
تصمیم‌گیری‌ها ساخته شده است.
تصمیم‌گیری دقیقاً به معنی
چشم‌پوشی آگاهانه از بعضی مزایا و
ارزش‌ها برای به دست آوردن بعضی دیگر است.
افراد مردد در معرض بیماری‌های
معدی، دردهای عصبی و مشکلات پوستی
قرار دارند.


اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛ به
دنبال راه حل‌ها باشید.
افراد منفی، مشکلات را بزرگ
می‌کنند و راه حل‌ها را
نمی‌یابند. آن‌ها غم و غصه، شایعه
و بدبینی را ترجیح می‌دهند.
روشن کردن یک کبریت بهتر از تاسف
خوردن از تاریکی است. زنبور، موجود
کوچکی است اما یکی از شیرین‌ترین
چیزهای جهان را تولید می‌کند.
ما همانی هستیم که می‌اندیشیم.
افکار منفی باعث تولید انرژی منفی
می‌شوند که آن‌ها نیز به نوبه خود
تبدیل به بیماری می‌گردند.

اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛
در زندگی اهل تظاهر نباشید.
کسی که واقعیت را پنهان نگاه
می‌دارد، تظاهر می‌کند و همیشه
می‌خواهد راحت و خوب و کامل به نظر
دیگران برسد، در واقع بار سنگینی
را بر دوش خود قرار می‌دهد.
مثل یک مجسمه برنزی با پایه‌های
گِلی. هیچ چیز برای سلامتی بدتر از
نقاب به چهره داشتن و زندگی کردن
با تظاهر نیست.
این گونه افراد زرق و برق زیاد و
ریشه و مایه اندکی دارند و مقصد
آن‌ها داروخانه، بیمارستان و درد است.
اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛
واقعیت‌ها را بپذیرید.
سرباز زدن از پذیرش واقعیت‌ها و
عدم اتکاء به نفس، ما را از خودمان
بیگانه می‌سازد. هسته اصلی یک
زندگی سالم، یکی بودن و رو راست
بودن با خود است.
کسانی که این را نمی‌پذیرند،
حسود، مقلد، مخرب و رقابت طلب
می‌شوند. پذیرفتن انتقادها، کاری
عاقلانه و ابزار درمانی خوبی است.

اگر نمی‌خواهید بیمار شوید؛
اعتماد کنید.
کسانی که به دیگران اعتماد ندارند
نمی‌توانند ارتباط خوبی با
دیگران برقرار کنند و نمی‌توانند
رابطه پایدار و عمیقی با دیگران به
وجود آورند.
آن‌ها معنی دوستی واقعی را درک
نمی‌کنند. بی‌اعتمادی باعث کاهش
ایمان فرد می‌گردد.
این مطلب را برای دوستانتان
بفرستید تا آن‌ها نیز بیمارنشوند!

اثری از: دکتر دراتسیو وارلا
نویسندگان وبلاگ: