لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محسن صابری - ۱۳۸٩/۱٠/۸

٣- حمام


در این روستا دو باب حمام موجود بود. یکی در سید محله که در ابتدا بصورت استخری بود که به علت بهداشتی نبودن، آن را به حالت امروزی (بهداشتی) تبدیل کردند. این حمام به علت عدم انجام تعمیرات تخریب شده است وهم اکنون آثاری از آنم.جود نیست و هم اکنون مکان این حمام خاکبرداری شده و اهالی روستا در حال ساخت بنای مذهبی می باشند. حمام دیگری که در خود لمراسک واقع شده که شرح آن در بالا ذکر شد، با تعمیراتی که انجام شده، فعلاً دایر می باشد و به لحاظ این که قدمت زیادی دارد (بیش از ٢٠٠ سال) و بنای آن بصورت گنبدی می باشد، جزء آثار باستانی محسوب و به ثبت رسیده است.

 

نویسندگان وبلاگ: