لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محسن صابری - ۱۳۸٩/۱٠/۸

۴- ساختمان بخشداری

اثر تاریخی دیگری که در این روستا وجود داشت، ساختمان بخشداری بود که محل آن تا چندین سال قبل در قسمت شمالی لمراسک و قسمت شرقی راه آهن بود. حدود ١۵ سال قبل بنای آن را تخریب و از طرف سازمان فنی و حرفه ای (صندوق کارآموزی) به کارگاه بلوک زنی تبدیل گردیده است.

نویسندگان وبلاگ: