لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محسن صابری - ۱۳۸٩/۱۱/٢

  کوه های جنوبی لمراسک پوشیده از جنگل می باشد و در آن تنوع گیاهی خاصی دیده می شود که تقریباً می توان گفت تمام درختان آن از نوع راش، ممرض، انجیری (انجیلی)، توسکا، بلوط، آزاد و ملیچ می باشد که این هستند. مساحت کل جنگل حدود ١٠٠ هکتار است که بیش از  آن را جنگل های انبوه و بقیه را جنگل های تنک تشکیل می دهد. اکثر درختان این روستا از نوع پهن برگ هستند و قسمتی از آن در اثر استفاده از مردم از آن به عنوان سوخت تخریب شده است.

 

نویسندگان وبلاگ: