لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 
نویسنده: محسن صابری - ۱۳٩٠/۱۱/٢٠

از دوستی با احمق بپرهیز، چرا که میخواهد به تو نفعی رساند اما دچار زیانت میکند. از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا آنچه که سخت به آن نیاز داری از تو دریغ میکند. از دوستی با بدکار بپرهیز،که با اندک بهایی تو را می فروشد. از دوستی با دروغگو بپرهیز که او به سراب ماند، دور را به تو نزدیک و نزدیک را دور می نمایاند. "امام علی (ع)"

نویسندگان وبلاگ: