لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محسن صابری - ۱۳٩۱/٥/٢٤

قسمتی از تنم
وطنم
 لرزید
قسمتی از دلم
ایرانم

 مرد

...آذرم به خون نشست
آذرم به خون تپید
...
هموطن تسلیت...

 

نویسندگان وبلاگ: