لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 
نویسنده: محسن صابری - ۱۳٩٢/۱/۱

سرم را نه ظلم می تواند خم کند ،

نه مرگ ،

نه ترس ،

سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود مادرم ؛

از اعماق وجودم اعتقاد دارم که هر روز، روز توست ...
نویسندگان وبلاگ: