لمراسک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: محسن صابری - ۱۳۸٩/۱٠/۳

روستاها سرآغاز فرهنگ و تمدن امروزی ما هستند. آنها بودند که از دیرباز خود را با شرایط سخت، محیط را هماهنگ کرده و اساس زندگی ما را تشکیل داده اند. آنها بوده اند که پایه گذار زندگی امروز بوده اند.

روستایی در فضای آرام با فراغت خاطر در صلح و صفا، با همنوعانش زندگی می کند. زندگی که شاید ایده آل زندگی شهری امروز باشد. پس کنجکاوی و تلاش برای یافتن آگاهی از زندگی آنها خالی از لطف نیست.

 

 

نویسندگان وبلاگ: