لمراسک اولین بار در کتاب مسالک و الممالک آمده

در نقشه دیار دیلم و طبرستان با دقت قابل توجه ای شهرهای طبرستان را اینچنین آورده است:{ آمل، سالوس (چالوس)، ‌میله، مامطیر، ترجی، عین الهه، ساریه، مهروان، لمراسک و طمیس} لمراسک اولین بار در کتاب مسالک و الممالک استخری به صورت یکی از شهرهای مهم نظیر تمیشه مشخص شده و همچنین وی در توضیح راههای طبرستان در کتاب خود چنین نگاشته از مارست (بارست) تا لمراسک یک مرحله  و از لمراسک تا تمیشه یک مرحله همچنین ابن اسفندیار در کتاب تاریخ طبرستان خود چنین آورده است سیدابوعلی بگرگان علی بن خورشید را خلیفه کرد و بتاختن لمراسک آمد. در کتاب حدود العالم درباره لمراسک بیان شده است که لمراسک شهرکی است خرم و بر دامن کوه و بیک فرسنگی وی نمکستان است ک نمک گرگان و طبرستان از آنجاست. آن را بین مهروان و تمیشه می داند به این صورت از مارست (بارست) تا لمراسک یک مرحله و از لمراسک تا تمیشه یک مرحله، ولی ابن هرقل اسمی از لمراسک ذکر نمی کند و به جای آن از آبادان نام میبرد ( از ساری به بارست یک منزل از بارست تا آبادان یک منزل از آبادان تا تمیشه یک منزل ) به نوشته آقای عسگری استاد دانشگاه و از مفاخر شهرستان گلوگاه ، آبادان همان شهرک یا شهر بند که شهری بوده در غرب لمراسک به فاصله تقریبی یک یا چند کیلومتر در مجاور دهکده وله مازو.

/ 0 نظر / 26 بازدید