مرکزیت کلباد

این روستا در طول تاریخ شاهد تحولات چشمگیری در خود بوده است و همواره مورد توجه پادشاهان و اسپهبدان بوده است. متاسفانه در دوره رضاخان این روستا مظلوم واقع شده که علت آن توجه بیش از حد رضاخان به روستای تیرتاش بوده است، به همین دلیل اکثر مراکز خدماتی موجود در لمراسک تحت عنوان تیرتاش نامگذاری شده است، اما پس از پیروزی انقلاب به آن توجه زیادی شده، این روستا در حال حاضر مرکزیت کلباد را برعهده دارد که این امر در سرویس رسانی به روستاهای تابعه نقش مهمی دارد.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید