کوروش پاشو ببین ..........

کوروش پاشو ببین کشور تو راه مهیبیه

پاشو بنگر که ملت توی خواب عمیقیه

ببین به دنیا داریم میگیم که ما برتریم

در حالی که ماها همه یه مشت گدا پروریم

ببین یه جوون از ته دلش بهت داره میگه

اینجا لواط و زنا جزئی از کردار نیکه

کوروش ناموس فروشی رو دور قیمته

کوروش ملت گفتار نیکش فحش و غیبته

کوروش تورو تحقیر و ویران کردن

اسمت خط خورده از تقویم ایران رسما

راستی مقبرت با سیل و بلاها رفته

عکست فقط سر در قلیون سراها نصبه

کوروش آرامش خیلی وقته زندانی شده

نماد فروهر نماد شیطانی شده

کوروش داره بر می گرده عقب زمونه

کوروش راستی میدونستی خدا عرب زبونه ؟

یعنی جهنم جای ماست که فارسی خوندیم ؟

دنیا پیشرفت کرد ما دوره ی دارسی موندیم

کوروش خلیج تو خلیج ع ر ب نامیدن

ولی بازم عربو تو وطن راه میدن

همون عربهایی که هستن تشنه به خونمون

همونا که دخترارو کردن زنده به گورشون

هستن همسایه ایران ما روی کاغذ

ولی دستاشون با دست بیگانه ها تو یه کاسست

دلت گرفته کوروش میدونم تابع احساسی

مردم اشک ریختن سر قبر ناصر حجازی

ولی چه فایده اسطوره ها در آغوش میرن و

بعد مدتی از یادها فراموش میشن

بغضی تو گلوم مثه یه دیوانه تو بندم

چرا تندیست و دادن دست بیگانه تو لندن

چرا یادت کوروش از همه حیث دود شده ؟

نوشتن عقده ها فقط تو فیسبوک شده

کوروش مرد و مردونگی از تو افکار رفته

سلاح کشتار جمعی شده اخبار هفته

جوونا جیباشون خالیه و از دم بیکارن

اونا فکر خالی کردن و بار زدن سیگارن

کوروش جوونا از بی پولیشون جنون میگیرن و

یه عده ریش سفید نشستن دارن جومونگ میبینن

از همون ریش سفیدا که جیباشون شده

پول ملت که تو حسابای سیباشون پره

ما هم هر روز از دیروزمون مرده ترهستیم

که یه ملت سیاه پوش مرده پرستیم

کوروش هواپیماها به عشق ملت میپرن و

مسافرا رو به بهشت و جنت می برن

بعد این حادثه مردم رخت سیاه میپوشن و

شراب مرگ و با یه بخت سیاه مینوشن

/ 1 نظر / 19 بازدید
یکی از دانشجوهای تیرتاشی

سلام .کلام جالبی بود ولی کو یه جو غیرت تو خون ما ایرونیا!اسم کشورمون نکنن عربستون[لبخند] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!