موقعیت جغرافیایی و وسعت

در مختصات جغرافیایی 53 درجه و 44 دقیقه طول جغرافیایی و 36 درجه و 45 دقیقه عرض جغرافیایی نسبت به نصف النهار مبدا واقع شده است و ارتفاع از سطح دریا +14 متر می باشد.

از نظر محدوده جغرافیایی:

از طرف شمال به خلیج گرگان و از طرف جنوب به رشته کوه های جهان مورا، از طرف شرق به روستای تیرتاش و از طرف غرب به روستای ولمازو منتهی می شود.

 

وسعت روستا در حدود 60 هکتار است.


/ 0 نظر / 15 بازدید