برای بهترین ها

*مهم نیست چه سنی داری هنگام سلام کردن مادرت را در آغوش بگیر.
*اگر کسی تو را پشت خط گذاشت تا به تلفن دیگری پاسخ دهد تلفن را قطع کن.
*هیچوقت به کسی که غم سنگینی دارد نگو " می دانم چه حالی داری " چون در واقع
نمی دانی.
*یادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال است.
*هیچوقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن است. خودش این را می داند.
*از صمیم قلب عشق بورز. ممکن است کمی لطمه ببینی، اما تنها راه استفاده بهینه
از حیات همین است.
*در مورد موضوعی که درست متوجه نشده ای درست قضاوت نکن.
*وقتی از تو سوالی را پرسیدند که نمی خواستی جوابش را بدهی، لبخند بزن و بگو:"برای چه می خواهید بدانید؟"
*هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن.
*هیچوقت پایان فیلم ها و کتابهای خوب را برای دیگران تعریف نکن.
*وقتی احساس خستگی می کنی اما ناچاری که به کارت ادامه بدهی، دست و صورتت را بشوی و یک جفت جوراب و یک پیراهن تمیز بپوش. آن وقت خواهی دید که نیروی
دوباره بدست آورده ای.
*هرگز پیش از سخنرانی غذای سنگین نخور.
*راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نکن.
*هیچوقت از بازار کهنه فروشها وسیله برقی نخر.
*شغلی را انتخاب کن که روحت را هم به اندازه حساب بانکی ات غنی سازد.
*سعی کن از آن افرادی نباشی که می گویند : " آماده، هدف، آتش "
*هر وقت فرصت کردی دست فرزندانت را در دست بگیر. به زودی زمانی خواهد رسید
که او اجازه این کار را به تو نخواهد داد.
*چتری با رنگ روشن بخر. پیدا کردنش در میان چتر های مشکی آسان است و به
روزهای غمگین بارانی شادی و نشاط می بخشد.
*هیچوقت در محل کار درمورد مشکلات خانوادگی ات صحبت نکن.
*وقتی در راه مسافرت، هنگام ناهار به شهری می رسی رستورانی را که در میدان
شهر است انتخاب کن.
*در روز تولدت درختی بکار.
*طوری زندگی کن که هر وقت فرزندانت خوبی، مهربانی و بزرگواری دیدند، به یاد تو
بیفتند.
*بچه ها را بعد از تنبیه در آغوش بگیر.
*فقط آن کتابهایی را امانت بده که از نداشتن شان ناراحت نمی شوی.
*ساعتت را پنج دقیقه جلوتر تنظیم کن.
*هنگام بازی با بچه ها بگذار تا آنها برنده شوند.
*شیر کم چرب بنوش.
*هرگز در هنگام گرسنگی به خرید مواد غذایی نرو. اضافه بر احتیاج خرید خواهی
کرد.
*فروتن باش، پیش از آنکه تو به دنیا بیایی خیلی از کارها انجام شده بود.
*از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد، بترس.
*فراموش نکن که خوشبختی به سراغ کسانی می رود که برای رسیدن به آن تلاش می کنند

/ 0 نظر / 16 بازدید