آثار تاریخی و اماکن مذهبی - امامزاده احمد

امامزاده احمد واقع در شمال عربی ایستگاه راه آهن معروف به بِلِند اِمُم از نسل حضرت امام موسی بن جعفر (ع) که در بحرالانساب ذکری از او رفته، در حدود ۵٠ سال (١٣۵٠) قبل دارای درب منـبّـت کاری با ارزشی که منقوش به خط کوفی بوده که بواسطه ی عدم توجه مسئولان مربوطه به سرقت رفته است .

 

/ 0 نظر / 17 بازدید